مینیمالیسم فلسفی

.همین لحظه که هیچ کُجا در این فضا کیبُرد فارسی ندارم
.نشسته ام نقاشی می کنم همین لحظه را
.زمآن آنقدر طولانی شده که همه ی کاغذهای نقاشی که خریده بودم تمام شد

One thought on “مینیمالیسم فلسفی

Leave a Reply to maryam Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *