OMG THEY KILLED KENNY , You bastards :سی شیش بار تکرار بکنید

اینجا در ایالات متحده  اگر روزی وسط دعوا با لات و لوت ها گیر افتادید اصلا به این فکر نکنید که با لگد بزنید وسط حیا تشون،اگر این کار رو بکنید حتما شهید می شوید،چرا؟چون بدون شک آنها هفت تیردارند،اگر شهید نشدید وعده ای را هم رَندملی به شهادت نرسوندید بی شک این بار شانس آوردید،مبارزه ی بدون هوش احمقانه ترین نوع مبارزه ست

“پ.ن اسم بلاگ رو از نوشته فریناز برداشتم،این جمله”آخرهمه ی اپیزودهای سَوت پارک تکرار می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *