داد زد که اینا چی بود برای من نوشتی؟

پاکت نامه را باز کردم مُهرو تمبر ایران خورده بود ؛اُردیبهشت ۹۳،نمی تونم بگم چند خط بالاتر چه چیزی نوشته بود،بغض کردم ،چند خط پایین ترنوشته بود ؛ایده آل ینی آفریدن آن چه که در ذهن است نه آن چه که واقعیت دارد.خندیدم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *